وقت سفارت سوئد

وقت سفارت سوئد
متقاضیان دریافت وقت سفارت سوئد می توانند از طریق تماس با شماره های موجود در وبسایت برای اخذ مشاوره و یا تکمیل فرم وقت سفارت سوئد که لینک آن در همین صفحه موجود است اقدام نمایند. پس از دریافت مشاوره برای گرفتن وقت سفارت سوئد در تهران اقدامات بعدی از جمله تهیه مدارک و اسناد با هماهنگی مشاور شما انجام خواهد پذیرفت

تماس با نمایندگی مظفری